שימור

גדעון שריג,אדריכלות נוף,מצודת פטיש,מצודה,שימוש מצודת פטיש,שימור,לב וקסמן,פטיש

מצודת פטיש, אופקים

גדעון שריג,אדריכלות נוף,גן אברהם,לב וקסמן,שימור גן אברהם,גן אברהם רמת גן,שימור,גן

גן אברהם, רמת גן

גדעון שריג,אדריכלות נוף,גן הטכניון, הטכניון חיפה,שימור,גן הטכניון,לב וקסמן,שימור גן הטכניון חיפה

גן הטכניון, חיפה