פארקי ספורטק

גדעון שריג,אדריכלות נוף,פארק אשדוד ים,אשדוד ים,פארק אשדוד,לב וקסמן,טבע עירוני

מרכז טניס, נתניה

גדעון שריג,אדריכלות נוף,ראש ציפור ת"א,לב וקסמן,טבע עירוני, ראש ציפור

פארק אופניים, נתניה

גדעון שריג,אדריכלות נוף,שלולית החורף נתניה,שלולית חורף,לב וקסמן,טבע עירוני נתניה, שלולית

ספורטק עמק ארזים

גדעון שריג,אדריכלות נוף,פארק אופקים,לב וקסמן,אופקים,טבע עירוני

ספורטק באר שבע