תוכניות אב ומתאר

קרני שומרון - גבעה מזרחית

גדעון שריג,לב וקסמן,אדריכלות נוף,תוכניות אב,הרחבה יקום,יקום

יקום הרחבה

רמת בית שמש

מודיעין