top of page

המשרד "גדעון שריג לב וקסמן" הוקם על ידי פרופ' אדריכל נוף גדעון שריג, ממקימי ענף אדריכלות הנוף בארץ. משרדינו פעיל יותר מארבעה עשורים בהם רכשנו ניסיון רב בתכנון נופי ועירוני לכל סוגי התכניות השונות.

הפרויקטים בהם אנו עוסקים כוללים: תכניות מתאר ארציות, תכניות מתאר מקומיות, תכניות בניין עיר, פארקים מטרופולינים, פארקים עירוניים , גנים לאומיים, תכנון שכונות ופרויקטים ייחודים  כגון שימור גנים היסטוריים. בכל הפרויקטים משולב תכנון בין דיסיפלינארי הכולל תיאום מקצועי בתחומי ההנדסה, הידרולוגיה, סביבה, אקולגיה, מערכות תשתית ועוד.

מעל הכל אנו מאמינים שבבסיס התכנון נמצאים תמיד המשתמש – האדם והחברה על כל גווניה. ראייה זו היא שמעניקה לפרויקטים רבים שביצענו פופולאריות, והופכת אותם לחיים ולתוססים לאורך כל השנים.

מעל הכל אנו מאמינים שבבסיס התכנון נמצאים תמיד המשתמשים – האדם והחברה על כל גווניה. ראייה זו היא שמעניקה לפרויקטים רבים שביצענו פופולאריות, והופכת אותם לחיים ולתוססים לאורך כל השנים.

במשרדנו פועלים במשותף אדריכלי נוף, ארכיטקטים ומהנדסים.

על פועלו בתחום תכנון הנוף בארץ, המשרד זכה בפרסי הוקרה, בניהם פרס קרוון, פרס רוקח, פרס מגשים ישראל יפה ועוד.

bottom of page