גנים יחודיים

גדעון שריג,אדריכלות נוף,גן הבנים תל אביב, גן הבנים, לב וקסמן,גן הבנים ת"א

גן הבנים, תל אביב

לב וקסמן,גדעון שריג,אדריכלות נוף,גן תבלינים,רעננה,גן תבלינים רעננה,אדריכלות נוף תכנון עירוני

גן התבלינים, פארק רעננה

גדעון שריג,אדריכלות נוף,חללי טרור, גן חללי הטרור תל אביב,לב וקסמן, גן חללי טרור ת"א

גן חללי הטרור, פארק הירקון תל אביב

גדעון שריג,אדריכלות נוף,גן סלעים,פארק הירקון תל אביב,לב וקסמן,גן הסלעים פארק הירקון

גן הסלעים, פארק הירקון תל אביב