top of page

שנה: 1999

שטח: 5 דונם

מזמין

 

גן הטכניון מהווה חלק מהמכלול ההיסטורי של מוסד הטכניון שראשית הקמתו ב-1912. הגן המקורי תוכנן על ידי אדריכל המבנה אלכסנדר ברוולד ושימש מוקד משיכה לתושבי חיפה המנדטורית. הגן כלל ציר המחבר בין שכונת הדר, בית הספר הריאלי, הטכניון והעיר התחתית - אזור מעבר, התכנסות, שהייה ונופש. במשך שנים הגן הזדקן. 

עם מעבר קריית הטכניון לנווה שאנן הפך הבניין ההיסטורי למוזיאון למדע ושיקום הגן נועד לשרת את המכלול החדש. התכנון שומר על רוח הגן המקורי ומרכיבי התכנון שלו: פשטות, פורמליות, סימטריה וגיאומטריה. הצמחייה הותיקה טופחה והגן הוכשר לקליטת אוכלוסיית מבקרים חדשה.

bottom of page