top of page

שנה: 1994

מזמין

 

דרך רכב ושביל להולכי רגל מדבוריה לראש הר תבור. הדרך מתפתלת בחורש הטבעי ומשתלבת בטופוגרפיה התלולה של ההר. 

bottom of page