top of page

פרויקטים / פארקים מטרופוליניים / פארק נחל ב"ש מתחם התאטרון

שנה: 2013

שטח: 100 דונם

מזמין: רשות ניקוז שקמה בשור, החברה הכלכלית באר-שבע

 

בפארק נחל באר-שבע הוקם מתחם מורדני מין המתקדמים בארץ למופעים. גבעה מלאכותית עם רחבת תצפית המשלבת אמפי ל-12,000 צופים עם אלמנט מרחבי מואר ונראה למרחקים שהפך למגדל האור של הפארק. בימת הופעות ומעליה קירוי פיסולי בגובה 40 מ', מושבים ומדשאות עבור קהל של עשרות אלפים. הפרויקט יעניק לבאר שבע את היכולת לארח מופעים בקנה מידה ארצי ובינלאומי. האתר משלב מדשאות נופש לקליטת קהל ומערכות הצללה ייחודיות. קבוצות סלעים מיוחדים ממוקמים במרחבי הפרויקט ומרמזים על אירועים מתקופת התנ"ך שהתרחשו בבאר שבע.

bottom of page