top of page

שנה: 1989

מזמין

 

פיתוח החניונים לאורך חופי הכינרת נועד להגדיל את אזורי קליטת הקהל לאורך האגם, לאפשר ירידה נוחה אל המים ולספק אזורי שהייה מוצלים למאות אלפי הנופשים לאורך האגם. הסכמה התכנונית נוסתה לראשונה בחופים המזרחיים של הכנרת והצלחתה הביאה להתפשטותה סביב האגם. הפיתוח שומר על המרכיבים המקומיים של הנוף: אבני בזלת, צמחי מקומית, מרחב פתוח וירוק. קירות האבן מאפשרים ניצול מרבי של השטח לנופש בעתות של מים גבוהים.

bottom of page