top of page

שנה: 2008

שטח: 70 דונם

מזמין: עיריית עפולה

 

פארק עירוני ובו מגרשי ספורט, במת אירועים, מדשאות ואזור לבעלי חיים. הפארק משרת את תושבי עפולה והסביבה ומשמש מוקד לאירועי תרבות וספורט. פרויקט חלוץ בהתחדשות העיר עפולה, היווה התחלה וזרז לפיתוח רובע יזרעאל שמקשר בין עפולה הותיקה לגבעת המורה ועפולה עלית. הפארק ממלא גם תפקיד של פארק אזורי אליו מגיעים מבקרים רבים מהסביבה הקרובה והרחוקה ומגיעים מבקרים מכל המגזרים. הפארק מארח אירועים רבים באמפי אשר יכול להכיל 10,000 צופים. מנהלת הפארק שהוקמה במקום הפכה את האתר למוקד פעילות ופנאי מגוון לעיר ולאיזור.

bottom of page