top of page

פרויקטים / טבע עירוני / שלולית החורף, נתניה

שנה: 2000

שטח: 350 דונם

מזמין: ח.ל.ת נתניה - החברה לפיתוח תיירות, נתניה

 

פארק עירוני מרכזי סביב אגם עונתי (שלולית החורף) בדרום נתניה. הפארק משלב אזור טבע עירוני עם פעילויות נופש מגוונות. שלולית החורף בין הגדולות שנשארו בארץ, אקליפטוסים ותיקים סובבים את השלולית ואזור גאופיטים נרחב. קיומו של הפארק הוא תוצאה של מאבק וביטול בינוי בהיקף שלולית החורף. תוכננו טבעות שימור אקולוגי שנועדו לשמור על תפקודו האקולוגי של השלולית העונתית. בטבעות החיצוניות פותחו אזורי שהייה, משחק וספורט. נטעו מעל אלף עצים, נסללו שבילי הולכי רגל ואופניים והוקם מתחם למופעים. פארק שלולית החורף חובר לשמורת האירוסים ע"י גשר. 

bottom of page