top of page

פרויקטים / תכנון עירוני / שדרות רוטשילד, ת"א

שדרות תל אביב מהוות את השלד הירוק של העיר למן ראשיתה. חידוש השדרות לאחר שנים בהן הוזנחו (רוטשילד, בן ציון, חן ודוד המלך) כלל הכנסת פעילויות שונות למגוון גילאים: הליכה, רכיבה על אופניים, משחק, אכילה, מפגש אקראי, במה להופעות, הצגת אומנות ועוד. חידוש השדרות הפך אותן למוקד פעילות עירונית מרכזי, מרחב פתוח ודמוקרטי המייצג את העירוניות במיטבה.

bottom of page