LSA-189
LSA-189

LSA-158
LSA-158

_77C2592
_77C2592

LSA-189
LSA-189

1/25

שנה: 2017

שטח: 70 דונם

מזמין: החברה הכלכלית חדרה

פארק עירוני מרכזי שהוקם ב-2017, במהרה הפך למקום אהוב על תושבי חדרה והסביבה הקרובה והרחוקה. הוכתר כפרויקט השנה בקטגוריית אדריכלות נוף 2017/2018 מטעם מגזין אדריכלות ישראלית והאיחוד האירופאי. 

הפארק תוכנן לפי עקרונות קיימות, שמירת הקרקע המקומית, חסכון אנרגטי, יצירת מיקרואקלים, אגם אקולוגי, מבני הצללה ייחודיים, אזורי חורשות ומדשאות, מאות עצי הדר, מתחם כושר וספורט מתקדם, מתחם משפחה, אזור משחק נרחב, אזור מופעים וגבעת תצפית.