top of page

שנה: 1972 ואילך

גודל: 3,750 דונם

מזמין: חברת גני יהושע בע"מ

החל מאמצע שנות השבעים החלה מעורבתו של גדעון שריג בפארק הירקון שתוכנן על ידי האדריכל אבא אלחנני ואדריכל הנוף יוסף סגל, והחל משנות השמונים משמש שריג כאדריכל הנוף הראשי של הפארק. מאז, פיתוח הפארק הכפיל ושילש את עצמו, נבנו אזורים רבים כמו בבלי, שיכון דן, הגנים היחודיים, גבעת המופעים, גן הבנים, אזור משחק מרכזי, שביל אופנים, ראש הציפור, יער בראשית ועוד. 

פארק הירקון הוא הראשון שפותח כפארק מטרופוליני המשרת לא רק את תושבי תל אביב אלא את כל המטרופולין ואף אוכלוסיה מחוצה לו. מרחבי הדשא הנרחבים של הפארק ובהם פזורות חורשות שונות, מוקדי העניין האינטנסיביים לצד המרחבים הפנויים משרתים את מטרתו העיקרית של הפארק כמרחב דמוקרטי, נגיש פתוח ומתאים לצרכיו המגוונים של הציבור בישראל.

bottom of page